KONZULTAČNÍ DEN – 9. června 2020

Milí rodiče,

z důvodů stále trvajících opatření před šířením nemoci covid-19 se nebude konat konzulatční odpoledne 9. června. Dětem zapíšeme známky do žákovských knížek příští týden. S třídními učitelkami se v případě potřeby určitě můžete spojit telefonicky.

Děkuji za pochopení a přeji krásné červnové dny

Šárka Rohulánová

Organizace zápisu k povinné školní docházce

Vážení rodiče předškoláků,
zápis do 1. ročníku proběhne v řádném termínu v měsíci dubnu. Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí.
– zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
– upřednostňujeme podání žádosti bez osobní účasti zákonného zástupce:
do datové schránky školy
emailem s elektronickým podpisem
osobně do ZŠ nebo poštou
– žádosti budou přijímány od 6. dubna do 20. dubna 2020

Žádost k přijetí zde:
žádost o přijetí ZŠ
Žádost o odklad zde:
žádost o odklad ZŠ
Vyhlášení zápisu, kritéria zde:
zápis do 1. ročníku 2020

V případě dotazů volejte 731414788.

Třídní schůzky ZŠ

Ve středu 13. listopadu zveme rodiče na společnou třídní schůzku, která začíná v 16 hodin ve třídě 4. a 5. ročníku. Budou následovat třídní schůzky a konzultace v jednotlivých třídách.

Těšíme se na Vás.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci a milé děti, dovolujeme si Vás pozvat na zahájení školního roku 2019/2020. 2. září 2019 se sejdeme v 8.00 hodin v místní tělocvičně, abychom společně začali nový školní rok. Celá pozvánka v pdf.

Zápis do MŠ proběhne 2. května 2019

Zveme všechny rodiče a děti na Zápis do MŠ na školní rok 2019 / 2020, který proběhne 2. 5. 2019 od 10 hod. do 16. hod. v budově MŠ. Pozvánka v pdf.