Organizace výuky od 4. ledna 2021

Dle nařízení vlády ČR se 4. ledna 2021 vrací k prezenční výuce pouze 1. a 2. ročník. 3. – 5. ročník přechází opět na distanční výuku. Distanční výuka bude opět probíhat přes portál Škola v pyžamu a ZOOM.

 

Mgr. Šárka Rohulánová – 1. a 2. ročník

Mgr. Marta Kmoníčková – 3. a 4. ročník

Mgr. Lenka Fišerová – 5. ročník

Jitka Špačková – anglický jazyk

Prezenční výuka stále povinná v rouškách.

Děti na distanční výuce mohou odebírat do jídlonosičů obědy ze ŠJ, nutné si obědy přihlásit, od pondělí jsou obědy všem dětem 3. – 5. ročníku odhlášeny.

Provoz ŠD zůstává nezměněn 6.30 – 16.00.

Děkuji za skvělou spolupráci v nelehkém roce 2020 a do nového roku přeji za všechny ze ZŠ a MŠ Velká Jesenice pohodu, optimismus, zdraví a štěstí.

Šárka Rohulánová

Konec vyučování 18. prosince 2020

Podle rozhodnutí vlády ČR končí vyučování na ZŠ už v pátek 18. prosince 2020. Na pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. mohou rodiče žádat o ošetřovné (dle platných podmínek OSSZ) prostřednictvím stejného formuláře jako v měsíci listopadu.