Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ani v letošním roce není možné se s Vámi a Vašimi dětmi setkat při zápise do 1. ročníku ve škole. Zápis proběhne pouze formální cestou. Vše potřebné a důležité zde:

Informace k průběhu zápisu

Žádost o přijetí k povinnému vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 731 414 788 nebo emailem velkajesenice@zakladniskola.info

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Šárka Rohulánová

 

Distanční výuka v MŠ

Povinná návštěva MŠ pro předškolní děti se vztahuje i na distanční výuku. O podobě distanční výuky Vás budou informovat p. u. Chreňová a p. u. Jarkovská. Pro menší děti není distanční vzdělávání povinné, ale i pro ně paní učitelky (Hanušová, Fraňková) chystají nějaké úkoly, hry pro zábavu a dlouhou chvíli. Také Vás budou kontaktovat.

V době uzavření MŠ je možné odebírat (do jídlonosiče) oběd pro děti ze ŠJ. Oběd je nutné přihlásit den předem. Děti mají obědy automaticky odhlášené.

Šárka Rohulánová