Projekt Velká Jesenice OPJAK

Od 1. 9. 2022 je naše škola zapojena do Projektu VELKÁ JESENICE OPJAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000222

  • Projektem je podpořena pracovní pozice školního asistenta a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

plakát Velká Jesenice OPJAK