Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách

Provoz mateřské školy bude ukončen v pátek 30. června 2023 a znovu obnoven v pondělí 14. srpna 2023.

Pracovní příležitost

Do našeho týmu přijmeme od 28. srpna 2023 učitelku 1. stupně.

Nabízíme:

  • plný úvazek
  • práci na vesnické malotřídní škole
  • dobrý kolektiv
  • možnost pracovní smlouvy na dobu neurčitou

 

V případě zájmu volejte 731 414 788 nebo pište info@zsvelkajesenice.cz.

Šárka Rohulánová

ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 11. dubna 2023 od 13.30 do 16.00 v budově ZŠ.

K povinné školní docházce se musí zapsat děti, které k 31. 8. 2023 dovrší věku 6 let.

U formální části zápisu zákonný zástupce doručí žádost o přijetí, předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

O účasti na neformální části (zábavné orientační přezkoušení školní zralosti) rozhodne zákonný zástupce.

Informace k zápisu, kritéria

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Těšíme se na nové školáky a školačky :-).