GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o zpracování os.údajů 

Informace o zpracování web a cookies

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Simona Michelová

Telefon: 730 510 371

Email: michelova@mikroregionupa.cz