Dokumenty ZŠ


Školní vzdělávací program

Vytvoření nové struktury školy pro nás jednoznačně znamená získání větší možnosti působit na děti školní i předškolní jednotně jak ve vzdělání tak ve výchově, užší spolupráci s předškoláky, možnosti pořádání společných akcí, což bude i hospodárnější.
Mateřská škola pracuje již v letošním roce podle rámcového plánu, kde je předem pečlivě rozvrženo jakým směrem se výchova a vzdělání našich dětí bude ubírat.
Podobným způsobem postupuje i základní škola, kde se řídíme podrobně rozpracovanými tematickými plány jak učiva, tak výchovy.
K tomu využíváme i práce mimoškolní, kde se snažíme nabídnout našim dětem smysluplné využívání volného času v různých zájmových útvarech či nepovinných předmětech.
Na základní škole se vyučuje podle projektu Základní škola s ohledem na zvláštnosti jednotlivých žáků.

Jako priority si dáváme:
– vztah k lidem v obci, rodině, spolužákům, mladším dětem, starším lidem
– vztah k historii obce a přírodě, která nás obklopuje
– dovednost nalézat informační zdroje při řešení konkrétních životních situací

Průřezová témata

Další dokumenty


Testování žáků – standardy MŠMT