Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se bude konat ve čtvrtek 2. května od 6.30 do 15.30 v budově základní školy. Děti, které nebudou z kapacitních důvodů přijaté, mohou přijít k druhému zápisu, který se bude konat po dokončení rekonstrukce nové třídy (prostory bývalého OÚ), v srpnu – termín bude upřesněn na konci června. Od 1. září nebude již třída předškolních dětí v budově základní školy a kapacita MŠ bude navýšena.

Zahájení provozu mateřské školy

14. srpna 2023 byl zahájen provoz mateřské školy  – pouze v budově mateřské školy (Velká Jesenice 200). Provozní doba zůstává nezměněna 6.15 – 16.00.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se koná 20. června 2023 v 15.30 v 1. patře budovy školy.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2023

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání zde .

Dny otevřených dveří pro přijaté děti jsou ve dnech 17.5.- 18.5. od 8.30 do 11.00 (v budově MŠ č.p. 200) – jiný termín je určitě možný po telefonické domluvě.

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 2. května 2023 od 8 – 16 hodin v budově základní školy.

Zákonný zástupce u zápisu předloží:

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zde

průkaz totožnosti zákonného zástupce

rodný list dítěte

potvrzení lékaře o povinném očkování (neplatí u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné) na druhé straně žádosti o přijetí

 

Informace k zápisu zde

Kritéria pro přijímaní dětí zde

Případné dotazy volejte na 731 414 788 –  Šárka Rohulánová