Organizace školy 2023/2024

Základní škola

Celkem 45 žáků

I. třída: 1. ročník Mgr. Lucie Macková – 11 žáků

II. třída: 2. a 3. ročník Mgr. Lenka Fišerová – 18 žáků

III. třída: 4. a 5. ročník  Mgr. Šárka Rohulánová, asistentka pedagoga Lucie Bártová, Linda Boušková – 16 žáků

Učitelka anglického jazyka – Mgr. Pavla Černá

Mateřská škola

1. třída: Mgr. Vladimíra Jarkovská, Kateřina Stehnová – 22 dětí, školní asistent Jana Vacková
2. třída: Bc. Pavlína Hanušová, Miroslava Koptová – 13 dětí

Vychovatelka: Monika Werner

Školní jídelna

Vedoucí: Bc. Monika Franková

Kuchařky: Jana Hladíková-Naglová, Naďa Lukášková

Ostatní zaměstnanci

Účetní: Vladimír Uhnavý

Mzdová účetní: Ivana Šormová

Školnice: Jana Vondráčková ZŠ, Jana Vacková MŠ

Topič: Josef Vondráček