Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se bude konat ve čtvrtek 2. května od 6.30 do 15.30 v budově základní školy. Děti, které nebudou z kapacitních důvodů přijaté, mohou přijít k druhému zápisu, který se bude konat po dokončení rekonstrukce nové třídy (prostory bývalého OÚ), v srpnu – termín bude upřesněn na konci června. Od 1. září nebude již třída předškolních dětí v budově základní školy a kapacita MŠ bude navýšena.

Třídní schůzky ZŠ

V úterý 16. dubna se konají třídní schůzky, tentokrát společné. Těšíme se na vás:

1. ročník v 16.00

2. a 3. ročník v 16.20

4. a 5. ročník v 16.00

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Seznam registračních čísel přijatých žáků k základnímu vzdělávání od 1. září 2024 najde:

Rozvrh hodin od 15. 4. 2024

Z důvodu plaveckého výcviku dochází od 15. dubna 2024 k úpravě rozvrhu hodin ve všech ročnících.

Plavecký výcvik

Od 18. dubna čeká předškoláky a všechny žáky školy plavecký výcvik – 10 lekcí. Plavat budeme jezdit do plaveckého bazénu do Náchoda každý čtvrtek po druhé vyučovací hodině. Po příjezdu půjdeme hned na oběd. 3. a 4. ročník mají plavecký výcvik zdarma. 1., 2. a 5. ročník bude platit cca 1400 Kč (plavání + doprava) – upřesníme po prvním vyučtování dopravy od CDS Náchod.

Kroužek keramiky se časově posune podle potřeby – upřesníme po prvním plavání.

Děti budou potřebovat: plavky (z plavkoviny), ručník a mýdlo, mohou mít plavecké brýle (není povinné).