Provoz mateřské školy o letních prázdninách

Provoz mateřské školy bude ukončen v pátek 28. června 2024 a opět zahájen v pondělí 12. srpna 2024 – pouze v budově Velká Jesenice 200 (malá školka). Pokud bude Vaše dítěte navštěvovat v srpnu MŠ, je potřeba ho přihlásit ve školní jídelně.

Úplata za tyto 2 měsíce je ředitelkou školy stanovena takto:

červenec 0 Kč

srpen 150 Kč

Šárka Rohulánová

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníku se koná 11. června 2024 od 16 hodin v 1. patře budovy základní školy.

Na setkání s Vámi se těší paní učitelka Lucie Macková.

Dny otevřených dveří v MŠ

Dny otevřených dveří v mateřské škole (budova č. p. 200) se konají 21. a 22. května 2024 v čase 8.00 – 10.00 a 14.00 – 16.00.

Těšíme se na vaší návštěvu.

Výsledky zápisu do MŠ

Seznam registračních čísel dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024 najdete zde:

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se bude konat ve čtvrtek 2. května od 6.30 do 15.30 v budově základní školy. Děti, které nebudou z kapacitních důvodů přijaté, mohou přijít k druhému zápisu, který se bude konat po dokončení rekonstrukce nové třídy (prostory bývalého OÚ), v srpnu – termín bude upřesněn na konci června. Od 1. září nebude již třída předškolních dětí v budově základní školy a kapacita MŠ bude navýšena.