Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ

Seznam registračních čísel přijatých žáků k základnímu vzdělávání od 1. září 2024 najde:

Rozvrh hodin od 15. 4. 2024

Z důvodu plaveckého výcviku dochází od 15. dubna 2024 k úpravě rozvrhu hodin ve všech ročnících.

Plavecký výcvik

Od 18. dubna čeká předškoláky a všechny žáky školy plavecký výcvik – 10 lekcí. Plavat budeme jezdit do plaveckého bazénu do Náchoda každý čtvrtek po druhé vyučovací hodině. Po příjezdu půjdeme hned na oběd. 3. a 4. ročník mají plavecký výcvik zdarma. 1., 2. a 5. ročník bude platit cca 1400 Kč (plavání + doprava) – upřesníme po prvním vyučtování dopravy od CDS Náchod.

Kroužek keramiky se časově posune podle potřeby – upřesníme po prvním plavání.

Děti budou potřebovat: plavky (z plavkoviny), ručník a mýdlo, mohou mít plavecké brýle (není povinné).

Spolupráce s PPP – sdílený speciální pedagog

Od měsíce března začíná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci sdíleného speciálního pedagoga pro naši školu. V praxi to znamená, že každou středu bude ve škole speciální pedagog – Mgr. Monika Laštovicová k dispozici žákům, učitelkám, asistentkám pedagoga a samozřejmě i rodičům. Pokud byste měli zájem se na slečnu Laštovicovou obrátit, tak můžete využít email: m.lastovicova@skolniporadenstvikhk.cz .

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 9. dubna 2024 od 13.30 do 16.00 v budově ZŠ.

K povinné školní docházce se musí zapsat děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let.

U formální části zápisu zákonný zástupce doručí žádost o přijetí, předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

O účasti na neformální části (zábavné orientační přezkoušení školní zralosti) rozhodne zákonný zástupce.

informace k zápisu do 1. ročníku

kritéria přijímání dětí k základnímu vzdělávání

žádost o přijetí

žádost o odklad školní docházky

Těšíme se na nové školáky a školačky :-).