Distanční výuka v MŠ

Povinná návštěva MŠ pro předškolní děti se vztahuje i na distanční výuku. O podobě distanční výuky Vás budou informovat p. u. Chreňová a p. u. Jarkovská. Pro menší děti není distanční vzdělávání povinné, ale i pro ně paní učitelky (Hanušová, Fraňková) chystají nějaké úkoly, hry pro zábavu a dlouhou chvíli. Také Vás budou kontaktovat.

V době uzavření MŠ je možné odebírat (do jídlonosiče) oběd pro děti ze ŠJ. Oběd je nutné přihlásit den předem. Děti mají obědy automaticky odhlášené.

Šárka Rohulánová