Čestné prohlášení po prodělané nemoci

Milí rodiče,

pokud se Vaše dítě vrací po nemoci do MŠ nebo ZŠ je nutné přinést Vaše čestné prohlášení, že Vaše dítě už nejeví známky  akutního respiračního (teplota, kašel, rýma) nebo jiného infekčního onemocnění (například horečka nebo průjem), nebylo mu nařízeno karanténní opatření. Není nutné potvrzení od lékaře.

Čestné prohlášení pro ZŠ:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE PO NÁVRATU PO NEMOCI

Rodiče dětí v MŠ podepíší čestné prohlášení na formulář ráno v den nástupu v MŠ.