DISTANČNÍ VZDĚLÁVNÍ OD 2. 11. 2020

Milí rodiče, milí žáci,

už všichni víte, že do školních lavic se prozatím nevracíme. Od pondělí tedy pokračuje distanční výuka, kterou si řídí třídní učitelky jednotlivých ročníků. Rozvrh hodin všech ročníku najdete zde:

Rozvrh hodin od 2. 11. 2020

Zadávání a odevzdávání úkolů bude stále probíhat přes Školu v pyžamu, na odevzdávání úkolů mají děti vždy do druhého dne do 20 hodin (např. úkol zadaný v pondělí, odevzdat v úterý nejpozději do 20 hodin), pokud úkol nebude odevzdaný, je považován za nevypracovaný.

Snažíme se o co největší samostatnost dětí, proto v rozvrhu přibyly online hodiny ve 2. až 5. ročníku. 1. ročník zůstane v už nastaveném režimu. S online výukou budou od pondělí pomáhat p. asistentky Lucie Bártová, Linda Boušková a paní vychovatelka p. Monika Werner.  Pro větší efektivitu výuky Aj se škola zaregistrovala do aplikace WocaBee (lze pracovat na PC, mobilu i tabletu), kde si děti mohou zábavně a efektivně procvičovat slovíčka – bližší informace už jsou k dispozici od p. u. Jitky Špačkové na Škole v pyžamu.

Distanční výuka je pro děti povinná, proto je nutné z online hodiny děti omluvit u třídní učitelky, pokud se náhodou nemohou připojit nebo nestihnou z vážných důvodů odevzdat úkol. Do aplikace ZOOM se lze připojit i přes „chytrý mobilní telefon“.

Vím, že situace není jednoduchá, ale nezbývá než se s ní, co nejlépe poprat :-). Společně to určitě zvládneme.

Pokud byste cokoliv potřebovali, neváhejte a volejte.

Šárka Rohulánová