Finanční gramotnost do škol

Ve čtvrtek 5. března se děti 3. – 5. ročníku zúčastnily projektového dne v rámci projektu Finanční gramotnost do škol. Děti si ve skupinové práci vytvořily vlastní postavu a pro tu připravily měsíční rozpočet (bydlení, koníčky, stravování, …) Děti si dopoledne moc užily a velký dík patří panu Skalovi s kolegyní, kteří dopoledne vedli.