Hodnocení žáků v 2. pololetí

Informace k hodnocení žáků v 2. pololetí tohoto školní roku najdete:

Hodnocení žáků ZŠ