INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY 25. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

za několik dní se opět setkáme v naší škole. Provoz školy bude trochu jiný, než jsme byli všichni zvyklí.

Přečtěte si, prosím, pokyny k provozu ZŠ:

Směrnice provozu ZŠ od 25. 5. 2020

Důležité informace, které byste měli vědět:

Ranní družina nebude otevřena (není to dovoleno MŠMT).

Každý žák před prvním vstupem do školy odevzdá čestné prohlášení.

Hygienické podmínky pobytu ve škole jsou součástí Směrnice provozu ZŠ.

Provoz školy pro 1.-3. ročník  od 7.15 do 15.00 (dopolední vyučování začíná v 7.45; 1. ročník končí v 11.15; 2. a 3. ročník v 11.35).

Provoz školy pro 4. a 5. ročník od 7. 45 do 12. 00 (vyučování začíná v 8.00 a končí odchodem na oběd ve 12.00).

Rozvrh hodin bude zde na stránkách ve čtvrtek 21. 5.

Provoz odpolední školní družiny pouze pro žáky 1. – 3. r. ve dvou oddělených skupinách:

1. ročník – p. u. Kristýna Fraňková

2. ročník – p. u. Monika Werner

Neposílejte děti do školy s příznaky nachlazení (rýma, kašel, teplota), byly by okamžitě poslány domů!

 

V případě dotazů volejte 731 414 788 🙂

Hezké květnové dny

Mgr. Šárka Rohulánová