Kontakt na paní učitelku Aj

Vážení rodiče, milí žáci 4. a 5. ročníku,
pošlete, prosím, mailovou adresu paní učitelce angličtiny Bc. Veronice Felklové na email: veronika.felklova@centrum.cz – pošle dětem domácí práci.