Nabídka kroužků

Nabídku kroužků najde zde:

Nabídka kroužků 2021/2022

Do konce prosince 2021 se děti mohou chodit do kroužku „Škola hrou“, který je dotovaný MŠMT a děti si zde zábavnou formou budou opakovat, procvičovat potřebné učivo – využijí při tom různé didaktické hry, pomůcky a počítačové programy. Pro děti je tento kroužek zdarma. MŠMT plánuje dotaci na toto „doučování“ do konce školního roku.

V nabídce zatím není kroužek keramiky, děti mohou keramickou dílnu využívat při hodinách Vv, Pč. Během dvou měsíců skončí kroužek Deskových her (z důvodů vyčerpání financí z dotačního programu Šablony III.) a bude zřejmě nahrazen kroužkem keramiky. Děti budeme včas informovat a budou se moci na keramiku přihlásit i v případě, že nebudou teď chodit na Deskové hry. V současné době máme nefunkční keramickou pec. 🙁

V případě dotazů volejte, pište.