ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v řádném termínu od 2.5. – 16.5. 2020. Vzhledem k stále přetrvávajícím mimořádným opatřením upřednostňujeme průběh zápisu bez osobní přítomnosti rodičů ve škole.

Průběh zápisu:

Zákonný zástupce dítěte požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Žádosti o přijetí budou přijímány od 2. 5. do 8. 5. 2020.

K žádosti přiloží prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o povinném očkování a kopii očkovacího průkazu. (kopie rodného listu bude po ukončení přijímacího řízení zničena)

Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

 

  • do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou
  • v krajním případě osobního podání do budovy ZŠ využijte, prosím,  datum

4. května 2020 od 11.00 do 15.00

  • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
  • Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na vývěsce školy a na těchto www dne 15. května 2020.

 

žádost o přijetí

čestné prohlášení očkování

kritéria přijetí

 

V případě dotazů volejte 731 414 788 – Mgr. Šárka Rohulánová (ředitelka školy)