ORGANIZCE VÝUKY OD 30. 11. 2020

Od pondělí 30. listopadu se do školy vrací všichni žáci 1. stupně základních škol za dodržení podmínek MŠMT a KHS. Nejdůležitější info:

Nošení roušek je povinné po celou dobu pobytu ve škole, děti si roušky sundávají pouze na svačinu a oběd. Dejte, prosím, dětem více roušek, aby si je mohly v průběhu dne měnit.

Musí být zachována homogenita jednotlivých tříd = děti se nesmí potkávat při výuce, ve školní družině a ve školní jídelně s dětmi z jiné třídy.  Proto od 30. 11. 2020 musí dojít k jiné organizaci tříd: 1. a 2. ročník – Mgr. Šárka Rohulánová, Jitka Špačková  – 3. a 4. ročník – Mgr. Marta Kmoníčková – 5. ročník  – Mgr. Lenka Fišerová

Rozvrh hodin od 30.11. 20

Školní družina otevřena od 6.30 do 16.00 pro děti z 1. a 2. ročníku neomezeně. Rodiče dětí 3. – 5. ročníku prosíme o využívání školní družiny pouze v nutných případech – děti musí být prostorem odděleni od dětí 1. a 2. ročníku.

Homogenita tříd musí být dodržena i ve školní jídelně, proto jsou upraveny časy obědů jednotlivých tříd.

Rozvrh obědů ve školní jídelně

Výuka tělesné výchovy a zpěvu je zakázána. Místo Tv procházka venku a někdy také se zastávkou na oběd :-).

Otevření kroužků není dovoleno.

Je doporučen pobyt venku, prosíme o oblečení na ven každý den, aby děti nebyly překvapeny a málo oblečeny.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností pište nebo volejte :-).

Šárka Rohulánová