Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Velká Jesenice najdete:

přijaté děti 2020 MŠ