Spolupráce s PPP – sdílený speciální pedagog

Od měsíce března začíná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v rámci sdíleného speciálního pedagoga pro naši školu. V praxi to znamená, že každou středu bude ve škole speciální pedagog – Mgr. Monika Laštovicová k dispozici žákům, učitelkám, asistentkám pedagoga a samozřejmě i rodičům. Pokud byste měli zájem se na slečnu Laštovicovou obrátit, tak můžete využít email: m.lastovicova@skolniporadenstvikhk.cz .