Úkoly pro pátý ročník

Vážení rodiče a žáci 5. ročníku, pro týden 16.3 – 22.3.2020 jsem připravila k vypracování tyto úlohy z českého jazyka a matematiky. V učivu přírodovědy a vlastivědy zatím pokračovat nebudeme. S dotazy mě můžete kontaktovat na emailové adrese: smolenka@centrum.cz. Děkuji za spolupráci, Lenka Fišerová.

ČJ – skloňování zájmen my, vy – pracovní sešit str. 57/1, učebnice str. 116/11 b – vypracujte do nového sešitu
online procvičování: https://www.umimecesky.cz/pexeso-zajmena-druhy-2-uroven/251
ČJ – zájmena on, ona, ono, oni, ony, ona – učebnice str. 117/12 d, 13 – do sešitu, pracovní sešit str. 57/1 a, b, 2, 3
https://www.gramar.in/cs/category.php?category=jii
https://www.gramar.in/cs/test.php

M – desetinná čísla str. 55/5, 7, 11, 12 do nového sešitu
https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-scitani-odcitani-2-uroven/1005