Zahájení školního roku 2020/2021

Milí rodiče, milí žáci,

zahájení nového školního roku je na spadnutí. Co nás v tomto školním roce čeká a překvapí, nikdo neví :-). I tento školní rok bude více či méně ovlivněn preventivními opatření proti Covid-19. Minulý týden byl vydán Manuál provozu škol a školských zařízení, který je plný informací, doporučení. Preventivní opatření se mohou v průběhu roku měnit podle epidemiologické situace v našem kraji a ČR.

 

Co je jisté:

Škola zahájí 1. 9. 2020 svou činnost v plném rozsahu.

Nebude se konat společné slavnostní zahájení v tělocvičně.

Žáci 2. – 5. ročníku slavnostně zahájí ve svých třídách v 7.45.

Rozdělení do tříd: 2. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Lenka Fišerová

                         3. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Marta Kmoníčková

Vyučování 2. – 5. ročníku 1. 9. končí v 9.30 (odchod na oběd, nezapomeňte si ho přihlásit).

Žáci si s sebou vezmou: přezůvky, penál, úkolníček, svačinu dle potřeby:-).

Školní družina 1.9.  otevřena do 15.00.

                                1. ročník – třídní učitelka Mgr. Šárka Rohulánová – zahájí slavnostně s rodiči v 8.00 ve třídě v 1. patře školy; vzhledem k situaci prevence před Covid-19 je účast prarodičů nežádoucí, fotky jim určitě udělají radost také :-); nechoďte, prosím, ráno před 7.45, ať nedochází ke zbytečnému „křížení“ rodičů a ostatních žáků školy; po krátkém zahájení mohou děti s rodiči odejít domů, nebo do ŠD – otevřena 1. 9. do 15.00; nezapomeňte si případně přihlásit oběd.

Prvňáci si přinesou: přezůvky, aktovku.

Žáci NEODEVZDÁVAJÍ  potvrzení o bezinfekčnosti.

Provoz školy z hlediska prevence před Covid-19 se bude řídit směrnicí, která bude upravována dle situace a pokynů MŠMT, MZČR, KHS

Nejdůležitější informace:

Škola bude fungovat v důsledném a častém režimu dezinfekce prostor a úklidu.

Žákům bude stále připomínána nutnost osobní hygieny.

Do školy je zakázán vstup dítěte s infekčním onemocněním.

Rodičům je vstup do školy dovolen pouze se souhlasem zaměstnance školy v nutných případech.

Nošení roušek aktuálně není nutné.

Škola je připravena na případné distanční vzdělávání, které je pro žáky povinné.

V případě vyzvedávání dětí ze ŠD zvoňte u předních dveří a na děti čekejte u zadního vchodu, paní učitelka Vám tam dítě pošle.

 

Pěkný zbytek prázdnin

Šárka Rohulánová