Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ se koná v úterý 9. dubna 2024 od 13.30 do 16.00 v budově ZŠ.

K povinné školní docházce se musí zapsat děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let.

U formální části zápisu zákonný zástupce doručí žádost o přijetí, předloží rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

O účasti na neformální části (zábavné orientační přezkoušení školní zralosti) rozhodne zákonný zástupce.

informace k zápisu do 1. ročníku

kritéria přijímání dětí k základnímu vzdělávání

žádost o přijetí

žádost o odklad školní docházky

Těšíme se na nové školáky a školačky :-).