Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v pondělí 2. května 2022 v budově základní školy. Prohlédnout si prostory mateřské školy v budově OÚ je možné v den zápisu 2. května od 9.30 do 11.00 nebo kdykoliv jindy po telefonické domluvě.

Zákonný zástupce u zápisu předloží:

  • vyplněnou žádost
  • potvrzení dětského lékaře o povinném očkování (druhá strana žádosti)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

 

Žádost o přijetí ZDE .

Informace o průběhu zápisu ZDE .

Kritéria pro přijetí ZDE .

Doplnění informací o průběhu zápisu ZDE .

Těšíme se na Vás.

V případě potřeby neváhejte a volejte 731 414 788.

Šárka Rohulánová